Janez Suhadolc

Janez Suhadolc
Janez Suhadolc

Na jesen 1987 sem nabavil rabljen stroj hobi karakteristik in razsežnosti Kity K-5. Odtlej sem zasnoval in naredil že nekako 250 prototipov lesenega pohištva – največ stolov. Natančnega števila ne morem določiti, saj je meja med variantnim izdelkom znanega modela in novim modelom pogosto težko določljiva.

Moje zasnove in samoizdelava lesenih izdelkov so slovenski strokovni in tudi manj strokovni javnosti razmeroma znane. Izdelava papeževega stola je ta razmerja še pomembno utrdila. Nekaterim so moje stvari všeč, drugim ne preveč, tretji se zanašajo na mnenje večine. Tudi po tej strani je stanje pričakovano in normalno.

V obdobju, ki ga popisujem, je nastalo na Slovenskem ogromno novih stolov. Zdi se, da je v tem času nastalo več novosti na tem področju kot v vsej slovenski zgodovini stolovanja od artefakta na Gosposvetskem polju naprej. Omenjena produkcija se tradicionalno veže na arhitekte in na arhitekturno oblikovalske šole z mentorji in študenti. V proces pomebno posegajo tudi slikarji in kiparji. Vzrok za slovensko stolomanijo je treba iskati v duhu časa, v spremenjenem odnosu do tega predmeta, ko se vidik projektiranja za široko populacijo prevesi v iskanje individualizma in identitete. V tem kontekstu se “stol za vse čase” nadomešča s številnimi čisto novimi stoli kot umetniškimi preizkusi in izrazi posameznikov za specifične trgovce, nabavljače, posrednike, kupce, uporabnike, potrošnike, celo zbiratelje in poznavalce.

Ob vsem naštetem imam občutek, da sem bil s svojim projektantsko izvajalskim zgledom pomemben stimulans mnogim avtorjem.

Zdi se, da so mnogi avtorji začeli “na svoje” po premisleku, češ: “Če zmore Suhadolc, zakaj ne bi poizkusil še sam”, itn. Mislim, da je moj zgled sprožil mnoge stolarske akcije. V tem vidim velik pomen mojega dela.

Stoli, ki so tako nastali, zmorejo v elitnem izboru vsakršno kvalitativno primerjavo. So najrazličnejših konceptov, materialov in izdelav v skladu s pluralističnim občutkom
za čas, ki ga živimo.

Janez Suhadolc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Silence is optional. Words are obligatory.