Komandant Stane (spet) med Slovenci

V članku s tem naslovom novinar Marjan Horvat zapiše tudi tole:«Bil je (komandant Stane, op. J.S.) drugačen od večine (poudaril J.S.) vodilnega vojaškega in političnega kadra v NOB. Borci so ga imeli radi in mu zaupali. Vedeli so, da ne bi nikogar poslal na bojni položaj, na katerega ne bi šel tudi sam. »Novinar podkrepi misel še s citatom iz knjižice »Komandant Stane« avtorja Vinka Blatnika. Ta je v pogovoru s soborci komandanta Staneta… »izluščil naslednje njegove osebnostne lastnosti: neposrednost, tovarištvo, umirjenost, iniciativnost, zavzetost in osebno skromnost«.

Po preprostem premisleku lahko ugotavljam, da je bila večina vodstvenega vojaškega in političnega kadra v NOB: hierarhično nastrojena, netovariška, ihtava, brez idej in pobud, brezbrižna in vse prej kot skromna. Ne vem , kako bi rekel, se je novinarju nerodno zapisalo, ali čisto resno tako misli. Če velja zadnja podmena,  bi sklenil premišljevanje o Stanetu takole:«Dragi Stane, umrl si zaman, še zmeraj so na oblasti!«

One thought on “Komandant Stane (spet) med Slovenci”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *